נושא משרה; בעל תפקיד; נושאי משרה; בעלי תפקידים בכירים; חברה בע"מ; חברה פרטית; חברה ציבורית; חובת אמונים; הפרת חובת אמונים; רשלנות; דירקטורים; דירקטור; ליטיגציה מסחרית; ליטיגציה עסקית

האחריות האישית של בעל תפקיד בכיר בחברה

לפני מספר ימים פורסם[1] כי נאמן חברת אי.די.בי פיתוח בע"מ (בפירוק) מבקש לזמן לחקירה ארבעה נושאי משרה לשעבר בחברה שקרסה, במטרה לנסות ולגבש כתבי תביעה נגדם, וכי פנה בעניין זה לזמנם באמצעות בית המשפט והעניין עומד להכרעתו. יש לשער כי החקירה המבוקשת דרושה לנאמן בין השאר כדי לברר בצורה מיטבית