מינוי בורר; בוררות עסקית; בורר; בקשה למינוי בורר; חוק הבוררות; הסכם בוררות

כיצד ממונה בורר במחלוקת בין צדדים והאם ניתן להשפיע על הבחירה

יאיר מכר עסק מצליח ליעקב. בהסכם מכירת העסק הייתה תנית אי תחרות לפיה נאסר על יאיר להקים עסק חדש מתחרה למשך שלוש שנים. יום אחד, כעבור זמן לא רב, התברר ליעקב שהסכם מכירת העסק הופר משום שיאיר הקים עסק מתחרה, שפונה לקהל הלקוחות ולספקים עמם עבד בעבר, ושכעת יעקב עובד