זיכרון דברים; חוזה; חוזה מחייב; הפרת חוזה; תביעה; ליטיגציה אזרחית; ליטיגציה מסחרית; השלמת פרטים בחוזה; השלמות חוזה

לא כל זיכרון דברים הוא חוזה מחייב

יוני רכש מרועי עסק למכירת ציוד משרדי. הצדדים סיכמו ביניהם את המחיר ואת מועד מסירת העסק, חתמו על זיכרון דברים שניסחו ביניהם ויוני מסר לרועי שיק על מלוא הסכום שנקבע. לימים, ועוד לפני מסירת העסק בפועל ליוני, התברר כי יש נקודות שהצדדים לא סיכמו ביניהם והם חלוקים עליהם. כך למשל