דירקטור

אחריות נושאי משרה באגודה שיתופית

אגודות שיתופיות הינן גופים משפטיים ייחודיים בנוף הישראלי, והן נפוצות בישראל כבר מימי ראשית המדינה. הקיבוצים ומפעליהם הם חלק גדול מהאגודות השיתופיות בישראל, אבל ישנם עוד גופים שהוגדרו כך. הטלטלה שעוברים גופים אלו, במיוחד החל משנות השמונים ואילך, עקב חובות גבוהים וניהול כושל, מעלה את שאלת האחריות של נושאי משרה

תביעה נגזרת בקונצרן חברות

אחד ההליכים הייחודיים בעולם המסחרי הינו תביעה נגזרת. תביעה זו היא הליך משפטי שבו בעל מניות או נושא משרה תובעים צד שלישי בשם החברה. זאת, בשעה שהחברה, שניזוקה בעצמה כתוצאה מהתנהלות אותו צד שלישי, אינה תובעת את המגיע לה ממנו. הליך מסובך זה טעון אישור בית המשפט לעצם הגשתו. אם

הגשת תביעה נגזרת – חובת הנאמנות של הדירקטורים וחובות של בעלי המניות בפעולה

תביעה נגזרת הינה תביעה נגד צד שלישי או נגד גורמים בחברה עצמה, שבה בעלי מניות או דירקטורים (בחברה ציבורית או פרטית) יכולים להגיש בשמה של החברה, במקרה של עילת תביעה שנגרמה לדעתם כלפיה. זאת, במצב מיוחד בו הנהלת החברה או הדירקטוריון שלה לא מגישים תביעה בשל שיקולים לא ענייניים. על