בורר; מינוי פסק בורר; אכיפת פסק בורר; תקיפת פסק בוררות; ערעור על פסק בוררות; פסק בוררות; הסכם בוררות; סעיף בוררות;

בקצרה על הליך בוררות מהלכו ויתרונותיו

בוררות הינה סוג של הליך משפטי שבו מיישבים סכסוכים באמצעות גורם אובייקטיבי שמתמנה לשם כך ע"י הצדדים, ואשר תפקידו להכריע במחלוקות שביניהם. ההליך מתנהל במשרדו של הבורר או בכל מיקום נייטלי והוא שונה מהליך שמתנהל בבית המשפט. יתרונות הבוררות יתרונותיה של הבוררות הן רבים ולכן כיום ישנה מגמה להעביר את