בורר; מינוי פסק בורר; אכיפת פסק בורר; תקיפת פסק בוררות; ערעור על פסק בוררות; פסק בוררות; הסכם בוררות; סעיף בוררות;

בקצרה על הליך בוררות מהלכו ויתרונותיו

בוררות הינה סוג של הליך משפטי שבו מיישבים סכסוכים באמצעות גורם אובייקטיבי שמתמנה לשם כך ע"י הצדדים, ואשר תפקידו להכריע במחלוקות שביניהם. ההליך מתנהל במשרדו של הבורר או בכל מיקום נייטלי והוא שונה מהליך שמתנהל בבית המשפט. יתרונות הבוררות יתרונותיה של הבוררות הן רבים ולכן כיום ישנה מגמה להעביר את

כיצד אוכפים פסק בוררות שקיבלת לטובתך

מאיר ניהל הליך בוררות נגד חברה גדולה וזכה. פסק הבוררות שניתן לטובתו חייב את הצד השני לשלם לו פיצויים בסך של חצי מיליון ₪ וסכומים נוספים בהיקף של עשרות אלפי ₪ עבור הוצאות משפט ושכר טרחת ומומחים.  מאיר לא היה מיוצג בהליך הבוררות וכעת הוא מבקש להגיש את פסק הבוררות