בוררות; בוררות עסקית; מינוי בורר; אישור פסק בורר; עו"ד עדי טל; ליטיגציה;

בוררות עסקית

אחד התחומים המרכזיים שבהם עוסק עו"ד עדי טל הינה תחום דיני הבוררות. בוררות הינה סוג של הליך משפטי שבו מיישבים סכסוכים באמצעות גורם אובייקטיבי שמתמנה לשם כך ע"י הצדדים, ואשר תפקידו להכריע במחלוקות שביניהם. ההליך מתנהל במשרדו של הבורר או בכל מיקום נייטלי והוא שונה מהליך שמתנהל בבית המשפט. סדרי