אגודה שיתופית

אחריות נושאי משרה באגודה שיתופית

אגודות שיתופיות הינן גופים משפטיים ייחודיים בנוף הישראלי, והן נפוצות בישראל כבר מימי ראשית המדינה. הקיבוצים ומפעליהם הם חלק גדול מהאגודות השיתופיות בישראל, אבל ישנם עוד גופים שהוגדרו כך. הטלטלה שעוברים גופים אלו, במיוחד החל משנות השמונים ואילך, עקב חובות גבוהים וניהול כושל, מעלה את שאלת האחריות של נושאי משרה

אגודה שיתופית לעומת חברה בע"מ – כל מה שצריך לדעת

אגודות שיתופיות הינן ישויות משפטיות "משונות": יש להן מאפיינים המזוהים בחלקם עם עמותות ללא מטרות רווח, ובחלקם מאפיינים של חברות עסקיות המחלקות רווחים ודיבידנדים לחברים בהן. "יצור הכלאיים" המוזר הזה, שנוצר באופן חוקי בישראל המנדטורית כבר בשנות ה-30 של המאה הקודמת, שונה מחברה בע"מ הן באופן הפעילות, הן במעמד החוקי